fbpx

Category Archives: Dự án kêu gọi đầu tư

Quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm · Đăng ký doanh nghiệp · Đầu tư sử dụng vốn ngân sách tập trung · Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư · Đăng ký đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư “trọng điểm” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

I. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký công bố:….

2. Địa chỉ:….

3. Điện thoại:….

II. Nội dung công bố:

(1) Tên dự án: ….                                                

(2) Địa điểm: ….

(3) Quy mô dự án:….

(4) Hình thức đầu tư:….

(5) Tổng vốn đầu tư:….

 (6) Tiến độ thực hiện dự án:….

(7) Cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành khai thác sau đầu tư:

III. Tài liệu đính kèm: