fbpx

Dự thảo Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn Ninh Thuận 2020 – 2024

Nguồn ninhthuan.gov.vn

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến thẩm định dự thảo bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác xây dựng bảng giá đất của các huyện, thành phố đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thủ tục của Luật Đất đai, phù hợp và đảm bảo nằm trong khung giá đất của Chính phủ cũng như điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát lại tính pháp lý khi thẩm định bảng giá các loại đất. Việc xây dựng bảng giá các loại đất phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt sự chênh lệch giữa bảng giá và mặt bằng thị trường. Từ đó, góp phần thiết lập cơ chế, chính sách tài chính về đất, gắn mối quan hệ giá đất với việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời gian tới./.

A.  BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa đất trồng cây hàng năm khác)

1. Đối với địa bàn các thuộc huyện

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị tríXã đồng bằngXã trung duXã miền núi
152.50042.00027.000
242.00033.00021.000
333.00027.00016.500
427.00021.00013.500

2. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và tại các thị trấn

Tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, giá đất là 000đồng/m2.

Tại địa bàn thị trấn Khánh Hải, thị trấn Phước Dân, thị trấn Tân Sơn, giá đất là 82.500đồng/m2.

Riêng địa bàn thị trấn Tân Sơn: Chỉ áp dụng mức giá 82.500đồng/m2 đối với khu vực đất từ Quốc lộ 27 đến giáp sông Cái và từ Quốc lộ 27 đến kênh Tây, các khu vực còn lại, tính theo giá đất tại mục 1, phần I.

Bảng giá đất trồng cây lâu năm

1.Đối với địa bàn các thuộc huyện

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị tríXã đồng bằngXã trung duXã miền núi
160.00048.00027.000
248.00039.00021.000
339.00030.00016.500
430.00024.00013.500

2.  Đối với địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và tại các thị trấn

  • Tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, giá đất là 000đồng/m2.
  • Tại địa bàn thị trấn Khánh Hải, thị trấn Phước Dân, thị trấn Tân Sơn giá đất là 90.000đồng/m2.

Riêng địa bàn thị trấn Tân Sơn: Chỉ áp dụng mức giá 90.000đồng/m2 đối với khu vực đất từ Quốc lộ 27 đến giáp sông Cái và từ Quốc lộ 27 đến kênh Tây, các khu vực còn lại, tính theo giá đất tại mục II, phần A.

Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vựcGiá đất
Xã đồng bằng13.500
Xã trung du10.500
Xã miền núi7.500

Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị tríXã đồng bằngXã trung duXã miền núi
160.00037.50021.000
245.00027.00018.000
333.00022.50015.000
427.00015.00012.000

Đối với địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và thị trấn Khánh Hải giá đất là 90.000 đồng/m2.

Bảng giá đất làm muối

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị tríGiá đất
178.000
266.000
351.000

 

Đất nông nghiệp khác:

Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh thì được xác  định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của cùng vị trí trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở:

Bằng giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 cùng vùng nhưng không vượt quá giá đất ở của thửa đất đó.

Đất nông nghiệp trong khu dân cƣ thị trấn, khu dân cƣ nông thôn, trong phạm vi địa giới hành chính phường (không phải là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở):

Bằng giá đất trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng vùng nhưng không vượt quá giá đất ở của thửa đất ở gần nhất của khu dân cư.

Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nƣớc ven biển:

Đất được sử dụng vào mục đích nào thì áp dụng theo giá đất đối với loại đất có cùng mục đích đó.

Phụ lục kèm theo Bảng giá đất nông nghiệp

Vị trí đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:

  • Vị trí 1: Các thửa đất nông nghiệp tiếp giáp đường phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, kênh chính (Kênh Đông, kênh Tây, kênh Nam, kênh Bắc và các kênh chính của hồ thủy lợi*) trong phạm vi đến 200 mét chủ động tưới tiêu và có điều kiện sản xuất quanh năm;

(*) Xin ý kiến thêm của Sở Nông nghiệp

  • Vị trí 2: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 1 nhưng điều kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 1 và các thửa đất nông nghiệp cách đường phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong phạm vi từ trên 200 mét đến 400 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 1;
  • Vị trí 3: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 2 nhưng điều kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 2 và các thửa đất nông nghiệp cách đường phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong phạm vi từ trên 400 mét đến 600 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 2;
  • Vị trí 4: Vị trí còn lại không thuộc vị trí 1, 2 và

Trong trường hợp đặc biệt, đối với các vùng đất có giá trị sản xuất cao nhưng không đảm bảo các yếu tố khoảng cách để xác định vị trí 1, 2, 3 thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể.

Vị trí đất làm muối

  • Vị trí 1: Đất gần kho muối tập trung, nằm hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, ven biển trong phạm vi đến 200 mét;
  • Vị trí 2: Đất gần kho muối tập trung, nằm hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, ven biển và nằm hai bên đường giao thông khác rộng từ 4 mét trở lên trong phạm vi từ 200 mét đến dưới 400 mét;
  • Vị trí 3: Các khu vực đất còn lại.

TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NINH THUẬN

Đăng ký cùng 5,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua zalo hàng tuần.