Lĩnh vực đầu tư khác

linh vuc dau tu khac

Ngoài BĐS là lĩnh vực kinh doanh chính, công ty TNHH NhaDATMIENPHILAND cũng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác như: Nông nghiệp, xây dựng, phân phối các thiết bị năng lượng mặt trời…