Category Archives: Phong thủy

Phong thủy bất động sản là một yếu tố không thể thiếu đối với một nhà đầu tư. Phong thủy trong kinh doanh bất động sản là một vấn đề khá quan trọng, liên quan đến sự hưng thịnh, tồn vong của công ty.

Vì vậy, nhiều người ngày nay định hình những tiêu chuẩn  cho mình mỗi khi có ý định mua bất động sản. Dẫu rằng, đa số những tiêu chuẩn này đều không thật cụ thể nhưng vẫn là thứ đeo bám tư duy khi ra quyết định đầu tư. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở, người môi giới bất động sản.