Thẩm định chủ trương đầu tư đường kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng 1.930 tỷ đồng

Theo Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thẩm định chủ trương đầu tư đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối Quốc lộ 27C và ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Hội đồng Thẩm định Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung hồ sơ thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về lâm nghiệp, trình Chính phủ để trình Quốc hội vào kỳ họp sớm nhất.

Cùng với đó, yêu cầu Hội đồng Thẩm định Nhà nước có ý kiến đánh giá rõ ràng về các nội dung thẩm định theo quy định tại Nghị định ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Dự án được đầu tư sẽ giúp tính độc đạo của Tỉnh lộ 9 nối Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cam Ranh đến huyện Khánh Sơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Kết nối liên vùng với hai tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của ba tỉnh. Bên cạnh đó, hình thành trục giao thông theo hướng Bắc - Nam, nối Tỉnh lộ 9 với đường Sông Cầu – Yang Bay (ĐT.654C) ra Quốc lộ 27C (tuyến đường nối Nha Trang với Đà Lạt)…

Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội, cấp quyết định đầu tư dự án là Thủ tướng Chính phủ.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 57 km; quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường 9 m, phần mặt đường xe chạy 6 m, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương (tỉnh Khánh Hòa) cam kết bố trí thực hiện dự án khoảng 930 tỷ đồng.


Tin liên quan